Individuell kostrådgivning för ett nytt, mer hälsosamt liv
Det här är för dig som i lugn och ro och individuellt vill koncentrera dig på din hälsa. Rådgivande och motiverande samtal utifrån dina behov.
Pris: 3 tillfällen à 50 min 1500 kr

Uppföljande samtal
Fortsättning på ovanstående vid kortare uppföljningssamtal.
Pris: 3 tillfällen à 25 minuter 800 kr, 6 träffar à 25 minuter 1500 kr

Kostrådgivning en gång
Kanske vill du bara ha en enstaka konsultation där vi går igenom hur du äter idag och hur du kan förändra din kost mot ditt uppsatta mål. Tiden kan också användas bara för frågor.
Pris: 1 tillfälle à 50 min 560 kr

 

Comments are closed.